Contact

Juvitex, s.r.o.

Trenčianska 1320
Púchov 020 01
Slovakia

Company ID (ICO): 36339903
VAT No.: SK2021900067

Company is listed in Business Register of the District Court Trenčín, section Sro, insert no. 15137/R.

Juraj Paliesek
executive manager
Tel.: +421 903 779 157

Viktor Valach
executive manager
Tel.: +421 907 172 595

E-mail: info@chefworks.sk

Terms & Conditions

Supervisory authority:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1

tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk

Contact us

Login

This website uses cookies. More info